Szkolenie pt. FASD – Spektrum uszkodzeń poalkoholowych (4 października 2019 r.)

Serdecznie zapraszamy osoby uczestniczące w pracach grup roboczych realizujących działania w ramach procedury „Niebieskie Karty” oraz wszystkich zainteresowanych na szkolenie pt. FASD – Spektrum uszkodzeń poalkoholowych. W trakcie szkolenia poruszone będą m.in. następujące zagadnienia: Alkoholowy Zespół Płodowy – FAS, Częściowy alkoholowy zespół płodowy pFAS, Neurobehawioralne zaburzenia zależne od alkoholu – ARND. Szkolenie odbędzie się 4 Read more about Szkolenie pt. FASD – Spektrum uszkodzeń poalkoholowych (4 października 2019 r.)[…]

Szkolenie dla osób przeciwdziałających przemocy (28 maja 2019 r.)

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie serdecznie zaprasza osoby uczestniczące w pracach grup roboczych realizujących działania w ramach procedury „Niebieskie Karty” na szkolenie pt. Analiza i interwencja wobec zjawiska przemocy względem dzieci. Odbędzie się ono 28 maja 2019 r. od godz. 9.00 w Urzędzie Miasta Radlina (budynek C) przy ul. Józefa Rymera 15. Szkolenie poprowadzi Pani Read more about Szkolenie dla osób przeciwdziałających przemocy (28 maja 2019 r.)[…]

Interdyscyplinarne Studium – trwa rekrutacja

Wszystkich specjalistów pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie zainteresowanych udziałem w Interdyscyplinarnym Studium w zakresie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zapraszamy do udziału w rekrutacji. Cykl szkoleniowy będzie się składał z czterech modułów tematycznych. W każdym z modułów planuje się realizację zajęć dla trzech grup szkoleniowych. Szkolenie będzie obejmować łącznie 130 godz. dydaktycznych, realizowanych raz/dwa razy w miesiącu. Główną grupę odbiorców szkolenia stanowią: członkowie Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy Read more about Interdyscyplinarne Studium – trwa rekrutacja[…]

Szkolenie dla osób przeciwdziałających przemocy (28 czerwca 2016 r.)

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zaprasza osoby zaangażowane w działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na bezpłatne szkolenie, które odbędzie się 28 czerwca 2016 r. w godzinach od 10.00 – 14.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta Radlina przy ul. Józefa Rymera 15. Tematyka szkolenia będzie dotyczyć przede wszystkim prawidłowej realizacji procedury “Niebieskie Read more about Szkolenie dla osób przeciwdziałających przemocy (28 czerwca 2016 r.)[…]