3 listopada 2016

Punkt Interwencji Kryzysowej

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Radlinie funkcjonuje Punkt Interwencji Kryzysowej wraz z Punktem Konsultacyjnym dla rodzin, świadczące specjalistyczne wsparcie dla rodzin, zwłaszcza rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie.

Wsparcie psychologiczne można uzyskać również ZDALNIE:

Podstawowym celem PIK jest udzielanie wsparcia w formie poradnictwa (m.in. psychologicznego i socjalnego) osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacji kryzysowej. Prowadzone działania polegają m.in. na:

 • wsparciu psychologicznym;
 • psychoedukacji w zakresie związanym z przemocą w rodzinie;
 • wypracowaniu sposób radzenia sobie z kryzysem;
 • budowaniu motywacji do pozytywnych zmian;
 • wzmocnieniu kompetencji opiekuńczo-wychowawczych rodziców;
 • organizowaniu schronienia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie;
 • pracy socjalnej z rodzinami.

Nasi specjaliści udzielają pomocy według następującego harmonogramu:

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
8.00 – 12.00
13.45 – 16.45
8.00 – 12.00
10.00 – 14.00
poradnictwo
socjalne
i rodzinne
poradnictwo
psychologiczne
poradnictwo
socjalne
i rodzinne
poradnictwo
socjalne
i rodzinne

Kontakt z pracownikami Punktu Interwencji Kryzysowej jest możliwy zarówno osobiście, jak i telefonicznie. W ramach PIK pomocy udzielają specjaliści z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do udzielenia profesjonalnej pomocy w sytuacji kryzysowej m.in.:

 • studia wyższe z zakresu psychologii, pedagogiki, socjologii;
 • specjalizację II stopnia w zawodzie pracownika socjalnego o specjalności pracy socjalnej z osobą i rodziną z problemem przemocy;
 • studium przeciwdziałania przemocy w rodzinie (kurs I i II stopnia);
 • szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Poza godzinami pracy Punktu pomoc i informacje można uzyskać:

Powiatowy Specjalistyczny Ośrodek
Wsparcia dla Ofiar Przemocy
w Rodzinie
44-300 Wodzisław Śl. ul. Wałowa 30
telefon całodobowy: 32 455 60 32
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar
Przemocy w Rodzinie
“Niebieska Linia”
telefon całodobowy: 801 12 00 02
Komisariat Policji
w Radlinie

44-310 Radlin, ul. Mariacka 93
telefon całodobowy: 32 414 57 10

Punkt Interwencji Kryzysowej i Punkt Konsultacyjny dla Rodzin – PLAKAT