Rodzina bez przemocy

DLA KOGO JEST NASZ SERWIS?

Nasza strona adresowana jest do wszystkich osób, którzy zainteresowani są działaniami dotyczącymi przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na terenie Radlina. Działania te koordynowane są przez Zespół Interdyscyplinarny. Wybierz interesujący Cię obszar:

Wszystkie najnowsze wpisy, komenatrze, publikacje i informacje znajdziesz w naszych aktualnościach...

O nas...

"Uznając, że przemoc w rodzinie narusza podstawowe prawa człowieka, w tym prawo do życia i zdrowia oraz poszanowania godności osobistej, a władze publiczne mają obowiązek zapewnić wszystkim obywatelom równe traktowanie i poszanowanie ich praw i wolności, a także w celu zwiększania skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie stanowi się, co następuje..."
Przemoc to umyślne naruszenie praw osoby najbliższej lub wspólnie zamieszkującej

Jednym z podstawowych zadań instytucji państwa jest ochrona rodziny i wszystkich jej członków przed zagrożeniami, w tym również zagrożeniami wewnętrznymi, do których z całą pewnością można zaliczyć przemoc.

Rodzina stanowi system, wewnątrz którego wszyscy jej członkowie oddziałują na siebie nawzajem, tworząc relacje i powiązania między sobą, które pozwalają zachowywać stan równowagi i prawidłowego funkcjonowania. Przemoc w rodzinie zaburza tę równowagę, ponieważ narusza podstawowe prawa każdego człowieka, dlatego przywrócenie prawidłowego funkcjonowania rodziny wymaga podejmowania działań o charakterze interdyscyplinarnym.

Obok przedstawiamy krótki statystyki dotyczące problemu przemocy w Radlinie w 2015 r.

  • Odsetek rodzin w których jest prowadzona Niebieskiej Karty, w których wychowują się małoletnie dzieci (w procentach za 2015)

  • Odsetek rodzin z problem przemocy, w których wsytępuje także problem alkoholowy (w procentach za 2015)

  • Odsetek spraw, w których podejrzanym o stosowanie przemocy był meżczyzna (w procentach za 2015)

  • Odsetek rodzin w których jest prowadzona Niebieskiej Karty, w których są osoby strasze (w procentach za 2015)

NASI PARTNERZY...

System przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Radlina tworzą przedstawiciele współpracujących ze sobą podmiotów, którzy w ramach swojej działalności wspierają rodziny dotkniętne problemem przemocy i prowadzące działania profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania przemocy. U każdego z nich możesz znaleźć pomoc i informacje dotyczące problemu przemocy:

Zachęcamy do odwiedzania stron internetowych instytucji oraz organizacji zaangażowanych w działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie