6 października 2016

Pracownicy socjalni OPS

Pracownicy socjalni OPS w Radlinie realizujący działania w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, tworzą trzyosobowy zespół wyodrębniony z Referatu Pomocy Społecznej. Pracownicy wspierają rodziny zagrożone problemem przemocy działając zarówno w siedzibie OPS przy ul. Ludwika Solskiego 15, jak również prowadząc prace w środowisku – miejscu zamieszkania rodzin.


Joanna Poloczek
(tel. 32 456 72 31):

Bronisława Czecha, Konstantego Damrota, Ignacego Domeyki, Głożyńska, Irysowa, ks. kard. Bolesława Kominka, Krótka, Kornela Makuszyńskiego, Malinowa, Jana Matejki, Andrzeja Mielęckiego, Młyńska, Gabriela Narutowicza, Odległa, Władysława Orkana, Pocztowa, Polna, Aleksandra Puszkina, Rybnicka, Henryka Sienkiewicza, Skautów, Sokolska, Piotra Ściegiennego, Kornela Ujejskiego, Józefa Wieczorka, Wiosenna, Wiosny Ludów, Wolności, Gabrieli Zapolskiej.


Jarosław Kuczera
(tel. 32 456 72 31):

Bolesława Chrobrego, Cmentarna Dworcowa, Głogowa, Grabowa, Józefa Hallera, Hubalczyków, Hutnicza, Jałowcowa, Jaśminowa, Jaworowa, Kasztanowa, Wojciecha Korfantego, Kwiatowa, Józefa Lompy, Mariacka, Stanisława Mikołajczyka, Modrzewiowa, Zofii Nałkowskiej, Kostki Napierskiego, Nowa, Przyjaźni, Władysława Reymonta, mjr. Piotra Iwanowicza Rogozina, Rydułtowska, Józefa Rymera, Juliusza Słowackiego, Ludwika Solskiego, Sosnowa, Spacerowa, Pawła Stalmacha, Świerkowa, Jana Wantuły, Wilhelma Wawrzyńczyka, Wierzbowa, Wrzosowa, Wypandów.


Dawid Brachmański
(tel. 32 440 74 41, e-mail: przemoc@radlin.pl).


Pracownicy socjalni OPS w procedurze „Niebieskie Karty” realizują takie zadania jak np.:

 • diagnoza sytuacji i potrzeb rodziny,
 • udzielenie kompleksowych informacji dotyczących:
  • możliwości uzyskania pomocy (w szczególności psychologicznej, prawnej, socjalnej, pedagogicznej) oraz wsparcia,
  • formach pomocy dzieciom doznającym przemocy,
  • możliwościach podjęcia dalszych działań mających poprawić obecną sytuację;
 • organizowanie dostępu do pomocy medycznej dla osoby dotkniętej przemocą;
 • zapewnienie osoby dotkniętej przemocą w rodzinie schronienia w całodobowej placówce świadczącej pomoc (m.in. w specjalistycznych ośrodkach wsparcia);
 • prowadzenie rozmów z osobami mogącymi stosować przemoc w rodzinie na temat konsekwencji stosowania przemocy oraz możliwościach uzyskania wsparcia (np. podjęcie leczenia lub terapii i udział w programach korekcyjno-edukacyjnych).