21 marca 2016

Do pobrania

Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Radlina na lata:

Regulamin pracy Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Radlinie (kliknij tutaj).

Uchwała Rady Miejskiej w sprawie określenia trybu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania (kliknij tutaj).

Zarządzenie Burmistrza Radlina w sprawie powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (kliknij tutaj).

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (kliknij tutaj)

Aktualne formularze “Niebieskie Karty” (zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury “Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy “Niebieska Karta” Dz.U. z 2011 r., Nr 209, poz. 1245):

Aktualne karty pracy z rodziną dla przedstawicieli instytucji uczestniczących w pracach grup roboczych:

Zaktualizowana na rok 2018 baza teleadresowa podmiotów i organizacji przeciwdziałających przemocy: