2 marca 2016

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

W ramach procedury “Niebieskie Karty” przedstawiciele Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych mogą podejmować następujące działania:

  • diagnozują sytuację i potrzeby rodziny,
  • udzielają kompleksowych informacji dotyczących:
    • możliwości uzyskania pomocy (w szczególności psychologicznej, prawnej, socjalnej, pedagogicznej) oraz wsparcia,
    • formach pomocy dzieciom doznającym przemocy,
    • możliwościach podjęcia dalszych działań mających poprawić obecną sytuację;
  • w razie konieczności organizują dostęp do pomocy medycznej dla osoby dotkniętej przemocą;
  • prowadzą rozmowy z osobami mogącymi stosować przemoc w rodzinie na temat konsekwencji stosowania przemocy oraz możliwościach uzyskania wsparcia (np. podjęcie leczenia lub terapii i udział w programach korekcyjno-edukacyjnych).

 

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radlinie

ul. Józefa Rymera 15
(siedziba Urzędu Miasta)
44-310 Radlin
tel. 32 459 02 38