2 marca 2016

Ochrona zdrowia

W ramach procedury “Niebieskie Karty” przedstawiciel ochrony zdrowia każdorazowo udziela osobie dotkniętej przemocą w rodzinie informacji o możliwościach uzyskania pomocy i wsparcia oraz o możliwości uzyskania bezpłatnego zaświadczenia lekarskiego o ustaleniu przyczyny i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie (wzór zaświadczenia).

Poniżej lista placówek ochrony zdrowia współpracujących z Zespołem Interdyscyplinarnym w ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

 

FENIX Psychoterapia Uzależnień

ul. Pawła Pośpiecha 1a
44-300 Wodzisław Śląski
tel. 603 775 900
Wyślij e-mail
Strona internetowa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NZOZ Wiomed

ul. Ludwika Solskiego 15
44-310 Radlin
tel. 32 456 73 99
Strona internetowa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NZOZ Medicator

ul. Władysława Orkana 8
44-310 Radlin
tel. 32 729 23 47
Wyślij e-mail
Strona internetowa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NZOZ Centrum

ul. Władysława Orkana 10
44-310 Radlin
tel. 32 456 87 42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NZOZ Transmed

ul. Władysława Reymonta 9
44-310 Radlin
tel. 32 456 00 36
Wyślij e-mail
Strona internetowa