2 marca 2016

Oświata

W ramach procedury przedstawiciel oświaty:

  • udziela kompleksowych informacji dotyczących:
    • możliwości uzyskania pomocy (w szczególności psychologicznej, prawnej, socjalnej, pedagogicznej) oraz wsparcia, w tym w szczególności o formach pomocy dzieciom świadczonym przez instytucje i podmioty w zakresie specjalistycznej pomocy,
    • możliwościach podjęcia dalszych działań mających poprawić obecną sytuację;
  • organizuje w razie konieczności dostępu do pomocy medycznej dla osoby dotkniętej przemocą;
  • prowadzi rozmowy z osobami mogącymi stosować przemoc w rodzinie na temat konsekwencji stosowania przemocy oraz możliwościach uzyskania wsparcia (np. podjęcie leczenia lub terapii i udział w programach korekcyjno-edukacyjnych);
  • diagnozuję sytuację i potrzeby osoby dotkniętej przemocą w rodzinie, w szczególności wobec dzieci.

Poniżej lista placówek oświatowych współpracujących z Zespołem Interdyscyplinarnym w ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

 

Przedszkole Publiczne nr 1 im. “Gromadki Misia Uszatka” w Radlinie

ul. Józefa Rymera 170a
44-310 Radlin
tel. 32 456 72 66
Wyślij e-mail
Strona internetowa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedszkole Publiczne nr 2 w Radlinie

ul. Andrzeja Mielęckiego 13
44-310 Radlin
tel. 32 729 27 48
Wyślij e-mail
Strona internetowa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedszkole Publiczne nr 3 im. “Akademii Wesołych Bajtli” w Radlinie

ul. Mariacka 1
44-310 Radlin
tel. 32 729 27 48
Wyślij e-mail
Strona internetowa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkoła Podstawowa nr 3 w Radlinie

ul. Józefa Rymera 170
44-310 Radlin
tel. 32 455 82 94
Wyślij e-mail
Strona internetowa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Gustawa Morcinka w Radlinie

ul. Wiosny Ludów 287
44-310 Radlin
tel. 32 455 84 17
Wyślij e-mail
Strona internetowa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zespół Szkół Sportowych im. Komisji Edukacji Narodowej w Radlinie

ul. mjr. Piotra Iwanowicza Rogozina 55
44-310 Radlin
tel. 32 455 83 30
Wyślij e-mail
Strona internetowa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gimnazjum nr 1 im. Adama Mickiewicza w Radlinie

ul. Kornela Makuszyńskiego 17
44-310 Radlin
tel. 32 455 83 30
Wyślij e-mail
Strona internetowa