2 marca 2016

Policja

Funkcjonariusz Policji w trakcie realizowania swoich obowiązków w ramach procedury “Niebieskie Karty”, podejmuje m.in. następujące zadania:

  • udziela osobie dotkniętej przemocą rodzinie niezbędnej pomocy (w tym również pierwszej pomocy);
  • jeśli wymaga tego stan zdrowia osoby dotkniętej przemocą, organizuje niezwłocznie dostęp do pomocy medycznej;
  • podejmuje wszelkie niezbędne czynności mające zapewnić ochronę życia, zdrowia i mienia osób dotkniętych przemocą w rodzinie (w tym również w razie konieczności stosuje środki przymusu bezpośredniego i zatrzymania wobec osób podejrzanych o stosowanie przemocy);
  • przeprowadza rozmowy z osobą podejrzaną o stosowanie przemocy w rodzinie dotyczącą przede wszystkim odpowiedzialności karnej za działania związane z przemocą w rodzinie;
  • wzywa osoby podejrzane o stosowanie przemocy do zachowania zgodnego z prawem i zasadami współżycia społecznego;
  • w razie konieczności przeprowadza na miejscu zdarzenia niezbędne czynności procesowe w granicach koniecznych do zabezpieczenia śladów i dowodów przestępstwa;
  • składa systematyczne wizyty sprawdzające stan bezpieczeństwa osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

 

Komisariat Policji w Radlinie

ul. Mariacka 93
44-310 Radlin
tel. 32 414 57 10
Wyślij e-mail

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzielnicowi Komisariatu Policji w Radlinie (kliknij tutaj).