29 lutego 2016

Pomoc społeczna

Do zadań pracowników socjalnych przewidzianych do realizacji w procedurze “Niebieskie Karty” należy m.in.:

 • diagnoza sytuacji i potrzeb rodziny,
 • udzielenie kompleksowych informacji dotyczących:
  • możliwości uzyskania pomocy (w szczególności psychologicznej, prawnej, socjalnej, pedagogicznej) oraz wsparcia,
  • formach pomocy dzieciom doznającym przemocy,
  • możliwościach podjęcia dalszych działań mających poprawić obecną sytuację;
 • organizowanie dostępu do pomocy medycznej dla osoby dotkniętej przemocą;
 • zapewnienie osoby dotkniętej przemocą w rodzinie schronienia w całodobowej placówce świadczącej pomoc (m.in. w specjalistycznych ośrodkach wsparcia);
 • prowadzenie rozmów z osobami mogącymi stosować przemoc w rodzinie na temat konsekwencji stosowania przemocy oraz możliwościach uzyskania wsparcia (np. podjęcie leczenia lub terapii i udział w programach korekcyjno-edukacyjnych).

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radlinie

ul. Ludwika Solskiego 15
44-310 Radlin
tel. 32 456 72 31, 32 456 73 63
Wyślij e-mail
Strona internetowa

 

 

 

 

 

 

 

 

Pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie realizujący zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie (kliknij tutaj).