25 września 2019

Prokuratura Rejonowa w Wodzisławiu Śląskim

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych mogą wchodzić także przedstawiciele prokuratury. Prokuratorzy nadzorują dochodzenia w przypadkach złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa związanego z przemocą w rodzinie (np. z art. 207 § 1 kodeksu karnego – znęcanie się nad osobą najbliższą).

Szybka reakcja wymiaru sprawiedliwości jest dla osób doznających przemocy niezwykle istotna. Pamiętać jednak należy, że nawet odmowa wszczęcia dochodzenia lub jego umorzenie, nie musi wstrzymać prac grupy roboczej prowadzącej pracę z rodziną.

Prokuratura Rejonowa w Wodzisławiu Śląskim

ul. ks. płk. Wilhelma Kubsza 28b
44-300 Wodzisław Śląski
tel. 32 45 52 911
Wyślij e-mail
Strona internetowa