2 marca 2016

Sądy

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych mogą wchodzić także kuratorzy sądowi. Ich rola jest szczególnie ważna w przypadku, kiedy istnieje ponowne podejrzenie stosowania przemocy w rodzinie przez osobę, która była już do tej pory karana za przestępstwa, zwłaszcza związane z przemocą w rodzinie (np. przestępstwa z art. 207 § 1 kodeksu karnego – znęcanie się nad osobą najbliższą).

W takich przypadkach współpraca grupy roboczej z kuratorami może przyspieszyć odpowiednią reakcję wymiaru sprawiedliwości w stosunku do osób karanych, a zwłaszcza tych, co do których orzeczono karę pozbawienia wolności w zawieszeniu.

 

Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim

ul. Sądowa 3
44-300 Wodzisław Śląski
tel. 32 459 14 00
Wyślij e-mail
Strona internetowa